Kostrådgivning

Jag hjälper dig med frågor som rör kosten. Det kan till exempel handla om att förbättra hälsan eller träningsresultaten. Jag kommer prata om kroppens funktioner med betoning på energiomsättning. För att få en fullständig bild av näringsintaget kan du få göra en kostregistrering under fem-sju dagar. Vid en uppföljning går vi tillsammans igenom resultatet och du får med dig förslag på kostförbättringar. Det kan till exempel visa sig att du får i dig för låga mängder av vitaminer/mineraler eller att träningsresultaten uteblir eftersom energiintaget är för lågt.